Нам важливий успіх кожного клієнта

Загальна інформація

Про компанію

Наша фірма працює на основі Кодексу Етики та чітко дотримується Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, відповідно до яких в Компанії розроблена та впроваджена власна методологія аудиту.

Реєстрація

Команда

В штаті аудиторської компанії «Престиж» працюють професійні аудитори, які включені до Реєстру аудиторів України, є дійсними членами Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України, мають міжнародні сертифікати CAP та дипломи DipIFR ACCA.

Наша команда